Menu
RSS

Bun venit

A+ A A-

Documente necesare pentru Prima Casa 2014

Băncile participante la programul guvernamental "Prima Casă" încep să primească dosare de creditare, după noile norme, respectiv pentru creditele în lei.

 

Cei care doresc să cumpere o locuință prin "Prima Casă" au nevoie de o listă de documente, ultimul introdus recent fiind certificatul de eficienţă energetică.

 

Astfel, dosarul de creditare va cuprinde copii ale actului sau actelor de identitate a solicitantului, membrilor familiei, şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori.

 

În cazul în care este căsătorit sau divorțat, solicitantul trebuie să prezinte și copii ale certificatului de căsătorie sau hotărârea de divorţ.

 

Condiții pentru adeverința de venit

 

În ceea ce privește documentele care atestă veniturile cumpărătorului și ale coplătitorilor, dacă este cazul, acestea sunt adeverința de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispoziție de bancă.

 

Aceasta trebuie să fie depusă în original și să fie emisă cu maximum 30 de zile calendaristice înaintea depunerii dosarului.

 

De asemenea, mai trebuie depusă o copie a contractului individual de muncă, inclusiv actele adiționale ale acestuia, în copie. În cazul în care solicitantul mai înregistrează și alte venituri, va trebui să depună și copii care dovedesc realizarea lor.

 

Același dosar va cuprinde și documentele care dovedesc plata avansului acordat de către cumpărător, vânzătorului, precum și antecontractul de vânzare-cumpărare și chitanţă autentificată la notariat.

 

Documente pentru alte credite 

 

Dacă este cazul, solicitantul creditului trebuie să mai prezinte și documentele privind alte credite, carduri de credit sau overdraft pe care le mai are la alte bănci.

 

Un alt act care trebuie pus în dosar este și declaraţia pe propria răspundere autentificată, că la data solicitării creditului, nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, fie deţine în proprietate cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50m².

 

Același dosar va mai cuprinde și copia actului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării și declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului că locuința respectivă nu este revendicată şi că nu există litigii în legătură cu acestea.

 

De asemenea, mai sunt necesare și copii ale extraselor din documentaţia cadastrală, precum și raportul de evaluare a imobilului care va fi achiziționat, întocmit de un evaluator agreat de bancă.